Ainavu Dārgumi
top_big_image
Zemgales auglīgais līdzenums
Zemgale
Klausīties ainavu

Zemgalē klimats ir sausāks un saulaino dienu skaits lielāks nekā citos novados. Brūnzemes augsne un klimatiskie apstākļi sekmē zemkopības attīstību, tas ir novada lepnums un simbols. Daudziem Zemgales līdzenumi saistās ar viļņojošām zeltaino kviešu, rudzu un miežu druvām. Krāšņa ir arī Zemgales līdzenuma zaļā rota – vītolu alejas, ošu gatves, bērzu birztalas un pamatīgie ozoli. Platlapju meži Zemgalē mijas ar pļavām un ir tikpat raksturīgi kā iekoptie lauki. Lēzenā reljefa un mālaino, ūdensnecaurlaidīgo iežu dēļ Zemgalē attīstījies visbiezākais upju tīkls Latvijā, te rāmi plūst arī Lielupe.  

  • Zemgales līdzenumos dzimis pirmais Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste un ceturtais Latvijas Valsts prezidents un vairākkārtējais Ministru prezidents Kārlis Ulmanis. Zemgalē dzimuši arī Vilis Plūdonis, Anna Brigadere un citi ievērojami Latvijas rakstnieki un dzejnieki.

Citas Zemgales ainavas

img1

Tērvetes parks ar pilskalnu

img1

Saukas ezers un Sēlijas lauku sētas

img1

Rundāles pils ansamblis

img1

Mūsas un Mēmeles sateka un Bauskas pils

img1

Mežotne ar pilskalnu, muižu un parku Lielupes krastos

img1

Jelgavas pils, parks un Pilssala

img1

Daugavas un Pērses sateka un Kokneses parks ar viduslaiku pilsdrupām

img1

Daugava pie Klidziņas un Skrīveru dendroloģiskais parks

img1

Daugava ar Pļaviņu hidroelektrostaciju

img1Atvērt visu ainavu
dārgumu sarakstu
Atvērt visu ainavu dārgumu sarakstu
next_btn