Ainavu Dārgumi
top_big_image
Vecpiebalgas pauguri
Vidzeme
Klausīties ainavu

Vecpiebalgas paugurainais siluets ir interesants ar reljefa daudzveidību – kalniem, ezeriem, purviem, slīkšņām. Vecpiebalga vēsturiski veidojusies senā Piebalgas pilskalna jeb Grišķu kalna tuvumā. Kaibēnu kalnā atrodas brāļu Kaudzīšu muzejs. Brežģa kalnā uzbūvēts skatu tornis, no tā redzami ne tikai mežiem klātie pauguri, bet arī ezeri - Alauksts, Zobols un Inesis. Tie iegūluši Latvijas augstākajā vietā, pašā Vidzemes augstienē. Ezeru krastos slejas viensētas un koku puduri, veidojot raksturīgo Vidzemes kultūrainavu.

  • Vecpiebalgas muižas pils celta klasicisma stilā, ap pils ansambli plešas Inešu parks. Muižas pils ir iekļuvusi latviešu literatūras vēsturē kā brāļu Kaudzīšu romānā “Mērnieku laiki” aprakstītā Slātavas muiža.
  • Alauksta krastā atrodas Velna tupele – 2,14 metrus garš un 1,20 metrus plats aizsargājams akmens, ko dēvē arī par Velna gultu.
  • Reljefs un mazauglīgās augsnes ietekmējušas amatniecības attīstību. Spilgts piemērs ainavā ir Vēverciems, kurā strādāja audēji. Tagad te ir Brīvdabas muzeja lauku ekspozīcija.

Citas Vidzemes ainavas

img1

Vidzemes lauku sēta un baltie lielceļi

img1

Veclaicene

img1

Teiču purvs

img1

Salacas ieleja ar Mazsalacu un Skaņokalnu

img1

Lejaslīgatne ar papīrfabrikas ciemu un Gaujas pārceltuvi

img1

Cēsu vecpilsēta ar viduslaiku pili un parku

img1

Burtnieku ezers ar baznīcām un muižu centriem

img1

Āraišu ezers un apkārtne

img1

Alūksnes vēsturiskais centrs ar ezeru, parkiem un pilīm

img1Atvērt visu ainavu
dārgumu sarakstu
Atvērt visu ainavu dārgumu sarakstu
next_btn