Ainavu Dārgumi
top_big_image
Teiču purvs
Vidzeme
Klausīties ainavu

Teiču purvs ir viens no lielākajiem neskartajiem sūnu purviem Baltijā. Tas sācis veidoties pirms 10 000 – 12 000 gadu. Teiču purva lielāko daļu veido augstais jeb sūnu purvs ar sīkām priedītēm, viršiem un dzērvenēm, akačiem un 19 ezeriem, no kuriem lielākie ir Kurtavas, Pieslaista, Mindaugas un Liepsalas ezeri. Rudeņos šeit atpūšas tūkstošiem dzērvju, ezeros nakšņo zosu bari, bet pavasaros pļavās var dzirdēt rubeņu riesta dziesmas. Siksalā nesen atjaunots skatu tornis, no kura redzama Teiču purva panorāma.

  • Purvā konstatētas vairāk nekā 900 augu, 332 tauriņu, 41 zīdītāju, 190 ligzdojošu putnu sugas. Teiču purvs ir viens no retajiem Latvijā, kurā ligzdo melnkakla gārgale – rezervāta simbols.
  • Teiču purva pašā viducī – Siksalā – bija sena krievu vecticībnieku dzīves vieta. Vecticībnieki te dzīvojuši kopš Pētera I laikiem, bet šobrīd salā vairs neuzturas.
  • Purvā renovēta Sildu laipu taka, lai gida vadībā ikviens varētu vērot skaistās neskartā purva ainavas.

Atmiņas un iespaidi

Citas Vidzemes ainavas

img1

Vidzemes lauku sēta un baltie lielceļi

img1

Vecpiebalgas pauguri

img1

Veclaicene

img1

Salacas ieleja ar Mazsalacu un Skaņokalnu

img1

Lejaslīgatne ar papīrfabrikas ciemu un Gaujas pārceltuvi

img1

Cēsu vecpilsēta ar viduslaiku pili un parku

img1

Burtnieku ezers ar baznīcām un muižu centriem

img1

Āraišu ezers un apkārtne

img1

Alūksnes vēsturiskais centrs ar ezeru, parkiem un pilīm

img1Atvērt visu ainavu
dārgumu sarakstu
Atvērt visu ainavu dārgumu sarakstu
next_btn