Ainavu Dārgumi
top_big_image
Jelgavas pils, parks un Pilssala
Zemgale
Klausīties ainavu

Četrus kilometrus garā Pilssala, ko veido Lielupe un tās atteka Driksa, ir Jelgavas pils atrašanās vieta. Grezno baroka pili projektējis Krievijas galma arhitekts Frančesko Bartolomeo Rastrelli. Tās būvdarbi sākti 1738. gadā. Ugunsgrēku un biežās pārbūves dēļ pils sākotnējais plānojums un telpu interjers ir mainījies, bet saglabājušās pils ārsienas. Mūsdienās pils ēkā ierīkota Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Salas ziemeļu daļā atrodas valsts nozīmes dabas liegums, kur palienes pļavās ganās savvaļas zirgi. Lielupes palienes pļavas ir vērtīgs biotops un nozīmīga putnu ligzdošanas vieta ar retām un aizsargājamām putnu un augu sugām.  

  • 13. gadsimtā uz salas tika uzcelta Livonijas ordeņa pils. 1737. gadā Ernsts Johans Bīrons nolēma veco pili uzspridzināt un tās vietā uzcelt grandiozo baroka laika celtni.
  • Jelgavas pils ir lielākā pils Baltijā.
  • Jelgavas pils projektā Rastrelli ieviesis dažādus tam laikam neparastus risinājumus – fasādi rotā dekoratīvi čuguna lējumi, kas ir vieni no pirmajiem metāla dekoriem Eiropas arhitektūrā, jumti ir lēzeni un veidoti no alvota skārda, kas Latvijas arhitektūrā bija jauniedevums.
  • Pils dienvidaustrumu stūra cokolstāvā atrodas Kurzemes hercogu kapenes.

Citas Zemgales ainavas

img1

Zemgales auglīgais līdzenums

img1

Tērvetes parks ar pilskalnu

img1

Saukas ezers un Sēlijas lauku sētas

img1

Rundāles pils ansamblis

img1

Mūsas un Mēmeles sateka un Bauskas pils

img1

Mežotne ar pilskalnu, muižu un parku Lielupes krastos

img1

Daugavas un Pērses sateka un Kokneses parks ar viduslaiku pilsdrupām

img1

Daugava pie Klidziņas un Skrīveru dendroloģiskais parks

img1

Daugava ar Pļaviņu hidroelektrostaciju

img1Atvērt visu ainavu
dārgumu sarakstu
Atvērt visu ainavu dārgumu sarakstu
next_btn