Ainavu Dārgumi
top_big_image
Burtnieku ezers ar baznīcām un muižu centriem
Vidzeme
Klausīties ainavu

Luterāņu baznīca, senas kapsētas ar savdabīgām kapličām un vārtiem, mācītājmuiža – tie ir kultūrvēsturiskie pieminekļi, kas ieskauj teiksmaino Burtnieku ezeru. Netālu no ezera, blakus 13. gadsimtā celtajai ordeņa pilij, izveidota Burtnieku muiža. Parku veido skaistas alejas, strūklakas un ievesto koku sugas – Pensilvānijas osis, Eiropas lapegle, Sibīrijas ciedrupriede, Tatārijas kļava, papīrbērzi. Ezera dienvidaustrumu krastā slejas vēlīnās gotikas un baroka arhitektūras paraugs – Burtnieku evaņģēliski luteriskā baznīca. Tā celta no 1283. līdz 1287. gadam un veltīta Svētajai Marijai.

  • Burtnieku ezers ir ceturtais lielākais Latvijas ezers un vienīgais, kura krastā viļņu darbības rezultātā izveidojušies klinšu atsegumi.
  • Burtnieku novadā ir daudz izcilu kultūras pieminekļu – Ēveles baznīca, Ēveles muižas parks ar klēti, Valmiermuižas pils komplekss, Rencēnmuižas pils komplekss.
  • Ezera ziemeļaustrumu krastā atrodas viena no senākajām akmens laikmeta apmetnēm Latvijā – Zvejnieku apmetne.

Citas Vidzemes ainavas

img1

Vidzemes lauku sēta un baltie lielceļi

img1

Vecpiebalgas pauguri

img1

Veclaicene

img1

Teiču purvs

img1

Salacas ieleja ar Mazsalacu un Skaņokalnu

img1

Lejaslīgatne ar papīrfabrikas ciemu un Gaujas pārceltuvi

img1

Cēsu vecpilsēta ar viduslaiku pili un parku

img1

Āraišu ezers un apkārtne

img1

Alūksnes vēsturiskais centrs ar ezeru, parkiem un pilīm

img1Atvērt visu ainavu
dārgumu sarakstu
Atvērt visu ainavu dārgumu sarakstu
next_btn