Ainavu Dārgumi
top_big_image
Veclaicene
Vidzeme
Klausīties ainavu

Veclaicene ir viens no krāšņākajiem Ziemeļlatvijas apvidiem ar mežainiem pauguriem un ezeriem. Par Veclaicenes teritorijas apdzīvotību agrākos laikos liecina senie pilskalni, kulta vietas un senkapi. Stāvākā un augstākā nogāze ir Drusku pilskalnam, no kura paveras skats uz Saules kalnu, Dieva kalnu un skaidrā dienā redzams pat Igaunijas Lielais Munameģis. Dzērves kalnā uzbūvēts skatu tornis, no tā var aplūkot gan Alūksnes, gan Hanjas augstieni. Veclaicenē atrodas Dēliņkalns ar mežiem klātām nogāzēm, bioloģiski vērtīgām pļavām un guldzošiem avotiem.

  • Veclaicene atradās vismazākās kādreizējās latgaļu valsts Atzeles teritorijā.
  • Te atrodas Ernesta Glika dibinātā Opekalna luterāņu baznīca, kas ir visaugstāk esošais Latvijas dievnams. Opekalns ir 235 metrus augsts.
  • Ārpus dabas lieguma atrodas Palpiera ezers ar Naudas akmeni, 2,3 metru augstu, 3,6 metru garu un 3 metru platu granīta milzeni.

Citas Vidzemes ainavas

img1

Vidzemes lauku sēta un baltie lielceļi

img1

Vecpiebalgas pauguri

img1

Teiču purvs

img1

Salacas ieleja ar Mazsalacu un Skaņokalnu

img1

Lejaslīgatne ar papīrfabrikas ciemu un Gaujas pārceltuvi

img1

Cēsu vecpilsēta ar viduslaiku pili un parku

img1

Burtnieku ezers ar baznīcām un muižu centriem

img1

Āraišu ezers un apkārtne

img1

Alūksnes vēsturiskais centrs ar ezeru, parkiem un pilīm

img1Atvērt visu ainavu
dārgumu sarakstu
Atvērt visu ainavu dārgumu sarakstu
next_btn