Ainavu Dārgumi
top_big_image
Mūsas un Mēmeles sateka un Bauskas pils
Zemgale
Klausīties ainavu

Mūsa un Mēmele sākas Lietuvas teritorijā, plūst pa Zemgales līdzenumu un satiekas Bauskā, veidojot pussalu, uz kuras atrodas Bauskas pils. Pils sastāv no divām daļām – 15. gadsimta vidū celtās Livonijas ordeņa pils, no kā saglabājušās tikai drupas, un 16. gadsimta beigās celtās Kurzemes hercogu rezidences. Bauskas pils ir unikāls Latvijas arhitektūras piemineklis, kas raksturo 15.–17. gadsimta militāro un reprezentācijas būvju arhitektūru Latvijas teritorijā. Atjaunotajā pilī šobrīd atrodas Bauskas pils muzejs.  

  • Latvijā Mūsa plūst tikai 20 kilometru garumā, bet Mēmele – 40 kilometru garumā.
  • Vecā Bauskas pils daļa ir viens no pirmajiem ugunsšaujamo ieroču lietošanai celtajiem Livonijas ordeņa cietokšņiem.
  • Blakus pussalai atrodas Ķirbaksala, pie kuras, satekot Mūsai un Mēmelei, veidojas Lielupe. Tās nosaukums cēlies no “Ķirbaku” mājas, kas reiz atradusies uz salas. Ķirbaksalu un pussalu savieno neliels tilts.

Citas Zemgales ainavas

img1

Zemgales auglīgais līdzenums

img1

Tērvetes parks ar pilskalnu

img1

Saukas ezers un Sēlijas lauku sētas

img1

Rundāles pils ansamblis

img1

Mežotne ar pilskalnu, muižu un parku Lielupes krastos

img1

Jelgavas pils, parks un Pilssala

img1

Daugavas un Pērses sateka un Kokneses parks ar viduslaiku pilsdrupām

img1

Daugava pie Klidziņas un Skrīveru dendroloģiskais parks

img1

Daugava ar Pļaviņu hidroelektrostaciju

img1Atvērt visu ainavu
dārgumu sarakstu
Atvērt visu ainavu dārgumu sarakstu
next_btn