Ainavu Dārgumi
top_big_image
Lejaslīgatne ar papīrfabrikas ciemu un Gaujas pārceltuvi
Vidzeme
Klausīties ainavu

Līgatnes papīrfabrikas ciems savulaik bijis viens no modernākajiem strādnieku ciemiem Eiropā. Tas izveidots 19. gadsimta beigās, attīstoties un paplašinoties Līgatnes papīrfabrikai. Lai gan papīrfabrika ir slēgta, ciems joprojām ir apdzīvots. Tā vēsturiskais centrs ir valsts nozīmes aizsargājams pilsētbūvniecības piemineklis – vienīgais šāda veida industriālās apbūves koka ēku ansamblis Baltijā. Līgatnes pakalnus ieskauj Līgatnes upe, Ānfabrikas un Lustūža smilšakmens klintis. Vairākus gadsimtus smilšakmens atsegumos cilvēki veidojuši alu sistēmas un pagrabus - Līgatnē apzinātas 333 pagrabalas.

  • Ciemata dzemdību namā agrāk pastāvēja tradīcija – dienā, kad piedzima zēns vai meitene, mastā tika pacelts zils vai sārts karogs.
  • Gaujas abus krastus savieno prāmja pārceltuve – vienīgā šāda tipa pārceltuve Baltijā.
  • Līgatnes pārceltuves prāmis gatavots no divām kopā sastiprinātām laivām, uz kurām ir dēļu klājs. Pāri upei nostieptā trose neļauj prāmi aiznest pa straumi uz leju, bet no krasta uz krastu to pārvieto straumes spēks.

Citas Vidzemes ainavas

img1

Vidzemes lauku sēta un baltie lielceļi

img1

Vecpiebalgas pauguri

img1

Veclaicene

img1

Teiču purvs

img1

Salacas ieleja ar Mazsalacu un Skaņokalnu

img1

Cēsu vecpilsēta ar viduslaiku pili un parku

img1

Burtnieku ezers ar baznīcām un muižu centriem

img1

Āraišu ezers un apkārtne

img1

Alūksnes vēsturiskais centrs ar ezeru, parkiem un pilīm

img1Atvērt visu ainavu
dārgumu sarakstu
Atvērt visu ainavu dārgumu sarakstu
next_btn